Oferta:Usługi

  • Dostosowanie zasobu z układu "1965" lub lokalnego do PUWG "2000"

  • Digitalizacja map w różnorodnych środowiskach graficznych (np. Sicad/open, AutoCAD, MicroStation i inne)

  • Automatyczna wektoryzacja map

  • Ortofotomapa od A do Z (całkowity proces technologiczny od nalotu poprzez wyrównanie aerotriangulacji do końcowych wydruków)


ProduktyOrtofotomapa - Natolin
 
UltraCam-L
 
RGB