Oferta:


 

III Dni Fotogrametrii Cyfrowej

W dniach 10-11 lutego 2005r. W Pałacu w Paszkówce k. Krakowa odbyła się zorganizowana przez firmę ECOGIS Sp. z o.o.  konferencja p.t. "III Dni Fotogrametrii Cyfrowej".

Wśród zaproszonych osób nie zabrakło reprezentantów urzędów oraz wyższych uczelni, licznie reprezentowane były również prywatne firmy fotogrametryczne. Poza gośćmi z Polski w konferencji wzięli udział m.in. pan Josef Braun (Support Director, INPHO GmbH, Niemcy) oraz państwo Traude i Franz Leberl (Vexcel Imaging GmbH, Austria).

Konferencję otworzyła prezentacja nowości w ofercie firmy INPHO GmbH ze Stuttgartu w wykonaniu pana Josefa Brauna. Omówił on produkty, które w ciągu ostatniego roku pojawiły się w ofercie INPHO (DTMaster, OrthoVista 4.0), jak również te, których premiera nastąpi w najbliższym czasie (Match-T 4.0, OrthoMaster 2.0). Kolejną bardzo ciekawą prezentacją była prezentacja pana prof. Franza Leberla dotycząca lotniczej kamery cyfrowej UltraCamD. Przedstawiła ona nie tylko samą kamerę, ale zawierała wiele informacji z jej praktycznego wykorzystania – raportów z projektów wykonanych z wykorzystaniem obrazów z UltraCamD, szereg przykładowych zdjęć (m.in. zdjęcia wykonane z rozdzielczością terenową 3 cm).

Inne warte wspomnienia prezentacje dotyczyły m.in.: opracowań wykonanych z wykorzystaniem danych ze skaningu laserowego LIDAR (Eurosystem Sp. z o.o. z Chorzowa), oprogramowania ERMapper oraz Image Web Serwer firmy Earth Resource Mapping (ProGea Konsulting z Krakowa), zintegrowanego rozwiązania łączącego wykorzystanie fotogrametrii i systemów GPS do pozyskania i aktualizacji danych w systemach GIS (ESRI Polska, ImpexGeo i ECOGIS).

Poza częścią oficjalną na uczestników czekały również inne atrakcje. Pierwszą była olimpiada zimowa rozegrana w pięknej scenerii parku przypałacowego (curling, snowball – zimowy odpowiednik paintball'a oraz biathlon – bieg na rakietach śniegowych połączony ze strzelaniem do celu). Na zwycięzców czekały nagrody oraz medale, a na wszystkich wieczorny koncert Kuby Sienkiewicza.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli możliwość bliższego zapoznania się z rozwiązaniami oferowanymi przez firmy biorące udział w prezentacjach (INPHO, ECOGIS, ESRI Polska, ProGea Consulting). Ponadto zaprezentowane zostały, przez polskich użytkowników oprogramowania INPHO, pierwsze raporty z projektów wykonanych w oparciu o tę technologię.

Logo konferencji
III Dni Fotogrametrii Cyfrowej
III Dni Fotogrametrii Cyfrowej
III Dni Fotogrametrii Cyfrowej
III Dni Fotogrametrii Cyfrowej
III Dni Fotogrametrii Cyfrowej